والدین

 1. ثبت نام

  والدین می توانند با پر کردن اطلاعات خود در سایت دارکوب عضو شوند.

 2. مشاهده فعالیت فرزندان

  والدین می توانند در پنل خود شاهد پیشرفت و فعالیت فرزندانشان باشند.

  Check
 3. بسته های آموزشی

  والدین می توانند همچنین از بسته های آموزش حضوری و غیرحضوری برای همراهی با فرزندان استفاده کنند.

  Check