دارکوب

اخبار


برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری طرح ملی کدنویسی دارکوب
جمعه, 14 تیر 98

برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری طرح ملی کدنویسی دارکوب

عزم همه دستگاه ها در توسعه آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودک و نوجوان آغاز شد
یکشنبه, 05 اسفند 97

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودک و نوجوان آغاز شد

اهمیت آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان