آرشیو اخبار

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
دوشنبه, 18 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98

اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان


اولین روز از سومین بوت کمپ طرح دارکوب : مشاهده خبر
چهارشنبه, 13 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛


اولین روز از سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب برکزار شد : مشاهده خبر
سه شنبه, 12 شهریور 98

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح دارکوب


سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح دارکوب مختص به مربیان مراکز آزاد : مشاهده خبر
دوشنبه, 11 شهریور 98

اجرای طرح کدنویسی برای کودکان و نوجوانان دارکوب با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور


طرح توانمندسازی و آموزش کدنویسی برای کودکان و نوجوانان 8 تا 16 ساله امضا شد : مشاهده خبر
چهارشنبه, 30 مرداد 98

دومین بوت کمپ آموزشی مربیان کدنویسی طرح دارکوب


دومین بوت کمپ آموزشی مربیان کدنویسی طرح دارکوب به اتمام رسید : مشاهده خبر
پنجشنبه, 17 مرداد 98

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح کد نویسی دارکوب


دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح کد نویسی دارکوب آغاز شد : مشاهده خبر
پنجشنبه, 17 مرداد 98

دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح دارکوب


اولین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح دارکوب برگزار شد : مشاهده خبر
سه شنبه, 15 مرداد 98

آغاز ثبت نام دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح دارکوب


طرح ملی آموزش کدنویسی دارکوب برای اجرا در کشور نیاز به جذب 1000 مربی آموزش دیده دارد : مشاهده خبر
جمعه, 11 مرداد 98