دارکوب

اخبار


اجرای طرح ملی کدنویسی برای کودکان و نوجوانان دارکوب با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
چهارشنبه, 30 مرداد 98

اجرای طرح ملی کدنویسی برای کودکان و نوجوانان دارکوب با نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

طرح توانمندسازی و آموزش کدنویسی برای کودکان و نوجوانان 8 تا 16 ساله امضا شد

دومین بوت کمپ آموزشی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
پنجشنبه, 17 مرداد 98

دومین بوت کمپ آموزشی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دومین بوت کمپ آموزشی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب به اتمام رسید

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب
پنجشنبه, 17 مرداد 98

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب

دومین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب آغاز شد

دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
سه شنبه, 15 مرداد 98

دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اولین روز از دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب برگزار شد

آغاز ثبت نام دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی دارکوب
جمعه, 11 مرداد 98

آغاز ثبت نام دومین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی دارکوب

طرح ملی آموزش کدنویسی دارکوب برای اجرا در کشور نیاز به جذب 1000 مربی آموزش دیده دارد

طرح ملی دارکوب در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
سه شنبه, 08 مرداد 98

طرح ملی دارکوب در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

طرح آموزش کد نویسی ویژه مربیان طرح ملی دارکوب توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور آغاز شد.

دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛
دوشنبه, 31 تیر 98

دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛

دومین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح ملی کدنویسی به کودکان و نوجوانان آغاز شد

سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کدنویسی دارکوب
جمعه, 21 تیر 98

سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کدنویسی دارکوب

سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کدنویسی دارکوب برگزار شد

دومین روز از بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب آغاز شد
پنجشنبه, 20 تیر 98

دومین روز از بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب آغاز شد

دومین روز از بوت کمپ آموزش مربیان طرح ملی کد نویسی دارکوب آغاز شد

برگزاری اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
چهارشنبه, 19 تیر 98

برگزاری اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اولین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب در محل دانشگاه پیام نور واحد مرکز برگزار شد