دارکوب

اخبار


چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب به پایان رسید

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دومین روز از چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
سه شنبه, 26 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

بوت کمپ با هدف آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویس طرح ملی دارکوب، جهت آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

جایگاه اسکرچ در دنیای کدنویسی کودک
پنجشنبه, 21 شهریور 98

جایگاه اسکرچ در دنیای کدنویسی کودک

تا کنون 45.735.481 نفر کاربر در سایت اسکرچ ثبت نام کرده اند.

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
دوشنبه, 18 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

بسته های آموزشی کدنویسی برای دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی برای کودکان و نوجوانان
چهارشنبه, 13 شهریور 98

بسته های آموزشی کدنویسی برای دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی برای کودکان و نوجوانان

نرم افزار آموزشی دارکوب همراه با پک کامل آموزش اسکرچ و پایتون به زودی در بستر اپلکیشن روشا راه اندازی خواهد شد

سومین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
چهارشنبه, 13 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از  سومین بوت کمپ دارکوب؛  طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان
چهارشنبه, 13 شهریور 98

اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از سومین بوت کمپ طرح ملی دارکوب

سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛
سه شنبه, 12 شهریور 98

سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب؛

اولین روز از سومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی دارکوب برکزار شد

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح ملی دارکوب
دوشنبه, 11 شهریور 98

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح ملی دارکوب

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح ملی دارکوب مختص به مربیان مراکز آزاد