چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب

تاریخ انتشار : شنبه, 30 شهریور 98
چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح  دارکوب

دومین روز از چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب در مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای در کرج برگزار شد.

https://darkoobcode.ir
 
دارکوب؛ طرح  آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان