پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح دارکوب

تاریخ انتشار : شنبه, 30 شهریور 98
پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح  دارکوب

ثبت نام برای پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح  دارکوب آغاز شد
برنامه آموزشی:
آموزش کدنویسی به زبان اسکرچ: خانم مهندس سمیرا اثنی عشری
آموزش خلاقیت: خانم دکتر زهرا نقش، هیات علمی دانشگاه تهران
سرفصل های آموزشی برنامه نویسی با نرم افزار اسکرچ:
1- کارگاه چگونگی تدریس اسکرچ به کودکان شامل مبانی اسکرچ، شیوه های آموزش و شیوه های ارزیابی برنامه اسکرچ
2- کارگاه عملی
سرفصل های آموزش خلاقیت:
1- مفاهیم خلاقیت
2- مفاهیم سواد دیجیتال
3- مفاهیم تفکر انتقادی
4- مفاهیم کارآفرینی و کودک
زمان برگزاری رویداد: 9 و 10 و 11 مهرماه 98
محل برگزاری رویداد: مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج
https://darkoobcode.ir
دارکوب؛ طرح  آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان