سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح کدنویسی دارکوب

تاریخ انتشار : جمعه, 21 تیر 98
سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح  کدنویسی دارکوب

سومین روز از اولین بوت کمپ آموزش مربیان طرح  کد نویسی دارکوب در شرایطی بسیار مطلوب برگزار شد. در پایان از تمامی مربیان آموزشی، نظر سنجی به عمل آمد که نتایج این نظرسنجی در خبرهای بعدی اعلام خواهد شد