سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح دارکوب

تاریخ انتشار : دوشنبه, 11 شهریور 98
سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح  دارکوب

سومین بوت کمپ تربیت مربی طرح  دارکوب مختص به مربیان مراکز آزاد، فردا سه شنبه 12 شهریورماه
در مرکز تربیت مربی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کرج برگزار خواهد شد