دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح دارکوب

تاریخ انتشار : سه شنبه, 15 مرداد 98
دومین بوت کمپ آموزش مربیان کدنویسی طرح  دارکوب

اين بوت كمپ در مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد و افراد شركت كننده با تمام انرژي مشغول انجام پروژه هاي خود بودند.
https://darkoobcode.ir