جوایز المپیاد کدنویسی و تولید محتوای دیجیتال کودک و نوجوان دارکوب

تاریخ انتشار : سه شنبه, 27 اسفند 98
جوایز المپیاد کدنویسی و تولید محتوای دیجیتال کودک و نوجوان دارکوب

1.اهدای بورس آموزش تخصصی به 500 نفر از برگزیدگان

2.اهدای جایزه نقدی 200هزار تومانی به 100 نفر

3.اهدای جایزه نقدی 300 هزار تومانی به 50 نفر

4.اهدای جایزه نقدی 1.5میلیون تومانی به 10 نفر

5.بورسیه شرکت در مسابقات بین المللی برای 5نفر