اولین روز از سومین بوت کمپ دارکوب؛ طرح آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

تاریخ انتشار : چهارشنبه, 13 شهریور 98
اولین روز از  سومین بوت کمپ دارکوب؛  طرح  آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

اولین روز از سومین بوت کمپ طرح دارکوب با حضور خانم دکتر زهرا نقش برگزار شد