دارکوب

اخبار


دوره تخصصی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان، ویژه والدین برگزار می‌شود.
چهارشنبه, 22 آبان 98

دوره تخصصی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان، ویژه والدین برگزار می‌شود.

اساس تربیت و توانمندسازی کودکان بر دوش والدین است

اخذ نمایندگی برای شهرستان ها تسهیل می شود
دوشنبه, 06 آبان 98

اخذ نمایندگی برای شهرستان ها تسهیل می شود

به گزارش روابط عمومی دارکوب، اخذ نمایندگی برای شهرستان ها تسهیل می شود

کتاب آموزش کدنویسی دارکوب
پنجشنبه, 02 آبان 98

کتاب آموزش کدنویسی دارکوب

اتمام مراحل تالیف و طراحی دو کتاب در گروه دارکوب

هفتمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
پنجشنبه, 25 مهر 98

هفتمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

ثبت نام برای هفتمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب آغاز شد

ششمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
پنجشنبه, 25 مهر 98

ششمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

پایان ششمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

ششمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
پنجشنبه, 11 مهر 98

ششمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
سه شنبه, 09 مهر 98

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

اولین روز از پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی  طرح ملی دارکوب
یکشنبه, 31 شهریور 98

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

ثبت‌نام پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب آغاز شد

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
شنبه, 30 شهریور 98

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

ثبت‌نام پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب آغاز شد

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب
شنبه, 30 شهریور 98

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب به پایان رسید