آرشیو عکس ها
دارکوب در برنامه میدون شبکه 3

دارکوب در برنامه میدون شبکه 3

جدول زمانبندی تمدید المپیاد دارکوب

جدول زمانبندی تمدید المپیاد دارکوب

حمایت وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از طرح ملی دارکوب

حمایت وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی از طرح ملی دارکوب

جوایز شگفت انگیز المپیاددارکوب

جوایز شگفت انگیز المپیاددارکوب

مراحل شرکت در المپیاد  دارکوب

مراحل شرکت در المپیاد دارکوب

شروع ثبت نام المپیاد دارکوب

شروع ثبت نام المپیاد دارکوب

شروع ثبت نام المپیاد  دارکوب

شروع ثبت نام المپیاد دارکوب

دلایل انتخاب شغل در زمینه فناوری اطلاعات (IT)

دلایل انتخاب شغل در زمینه فناوری اطلاعات (IT)

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

پنجمین  بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

پنجمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین  بوت  کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

چهارمین بوت کمپ آموزش و توانمندسازی مربیان کدنویسی طرح ملی دارکوب

تصاویری  از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

تصاویری از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

تصاویری از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

تصاویری از چهارمین بوت کمپ طرح ملی دارکوب؛ آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

برگزاری پایلوت نسخه دانش آموزی نرم افزار کدنویسی در دفتر شتابدهنده روشا

برگزاری پایلوت نسخه دانش آموزی نرم افزار کدنویسی در دفتر شتابدهنده روشا

بازدید آذری جهرمی از اولین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی

بازدید آذری جهرمی از اولین مدرسه مجازی برنامه‌نویسی

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان

چهارمین بوت کمپ آموزش مربیان دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان