کارفرما

 1. ثبت نام

  دراولین مرحله، کارفرما می تواند به رایگان در سایت دارکوب ثبت نام کرده و برای تولید محتوای فضای مجازی و برنامه نویسی سایت و اپلیکیشن خود، همکاری خود را با دارکوب شروع کند.

 2. مشاهده و سفارش پروژه

  کارفرما می تواند پروژه ها را ببیند و سفارش خود را داخل سایت ثبت کند. البته به دلیل همکاری با دارکوب شامل تخفیف 40 درصدی برای سفارش می شود.

  Check
 3. عقد قرارداد

  پس از ثبت سفارش، قراردادی بین دارکوب و کارفرما منعقد می گردد.

  Check
 4. پیش پرداخت

  مقداری از هزینه در ابتدای کار به دارکوب پرداخت می شود.

  Check
 5. تحویل پروژه

  تیم دارکوب بعد از اتمام کار، پروژه را به کارفرما ارائه می دهد.

  Check
 6. تسویه حساب

  کافرما بعد از دریافت پروژه، هزینه باقی مانده را تسویه می کند.

  Check