آرشیو مقالات
آیا کدنویسی و آموزش آن تاثیری بر رشد تفکر انتقادی کودکان و نوجوانان دارد؟

آیا کدنویسی و آموزش آن تاثیری بر رشد تفکر انتقادی کودکان و نوجوانان دارد؟

تفکر انتقادی و رویکرد کودکان نسبت به آن، یکی از توانایی هایی است که باید کودکان و نوجوانان نسبت به آن توانمند شده و با این توانایی مسیر پر پیچ و خم زندگی در عصر جدید را فرا گیرند

مشاهده کامل

آیا کدنویسی بر ارتقای تفکر رایانشی کودکان و نوجوانان تاثیر دارد؟

آیا کدنویسی بر ارتقای تفکر رایانشی کودکان و نوجوانان تاثیر دارد؟

تفکر رایانشی چیست؟ آیا آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان تاثیری بر تفکر رایانشی دارد؟

مشاهده کامل