آیا میدانستید که بازی های ویدئویی می تواند در بهبود مهارت های ریاضی به بچه ها کمک کند؟

آیا میدانستید که بازی های ویدئویی می تواند در بهبود مهارت های ریاضی به بچه ها کمک کند؟

لحظه ای که کلمه بازی را می شنویم، حتی در بزرگسالان، نهایت لذت را در چهره به ارمغان می آورد. اینطور نیست؟ اگر یک بزرگسال می تواند از بازی کردن بینهایت احساس خوشبختی کند ، پس چه تأثیری روی کودک خواهد داشت؟ قطعاً ، تأثیری بادوام و اثربخش !

حتی کلمه "بازی" ، فوراً دامنه های خاصی از مغز کودک و نوجوان را فعال می کند که در قسمت ها او بیشتر از اینکه از یادگیری یک "موضوع" ترس داشته باشد ، احساس هیجان و تشویق بیشتری برای انجام یک "چالش"  پیدا می کند. همه اینها نهفته در چگونگی درک و نگاه به آن موضوعات است و از پیش تصور می شود که چگونه فرد در آن خوب یا ضعیف عمل می کند و به نوبه خود با چه درکی ارزیابی می شود.

از نظر علمی ، این ارزیابی اغلب به عنوان تعیین کننده ضریب هوشی فرد و ذکاوت او انجام می شود که فورا احساس استرس در فرد ایجاد می کند. از طرف دیگر ، بازی ها معمولاً هیچگاه با سطح هوش فردی در ارتباط نیستند ، در حالی که به عنصر علاقه ، لذت ، هیجان یادگیری و انجام کار اضافه می کنند.

اکثر بازی های ویدئویی در فعال کردن لوب های جلوی مغز یک فرد تاثیر داشته است.


لوب های جلویی در درجه اول مسئول فرایندهایی مانند توجه و عملکردهای اجرایی است. این قابلیت ها برای برنامه ریزی ، تجزیه و تحلیل ، حل مسئله ، تصمیم گیری ، قضاوت ، حافظه ، زبان و غیره بسیار مفید است.

مطالعات و تحقیقات همچنین پیشرفتهایی در طرز کار حافظه و میزان توجهی که افراد به بازی های ویدئویی می کنند نشان داده شده است. همه این مهارتها برای یادگیری هر موضوع بخصوص در ریاضیات ضروری است.

ریاضیات عملیاتی است که شخص بر روی آن فکر میکند و انجام می دهد که نیاز به مجموعه خاصی از مهارت ها دارد. بازی ها در ایجاد یکابتکار مهم برای برنامه ریزی و حل مسئله کمک می کنند و ریاضیات حول مهارت هایی از این دست است. این امر نیاز به دستکاری نمادها ، تحلیل ، درک مشکل زبان و از همه مهمتر نیاز به توجه دارد. هنگامی که بچه ها به طور جدی مشغول ساختن چیزی هستند که بازی از آنها میخواهد ، آنها همچنین در مورد خطوط افقی و عمودی ، قوس ها ، زوایای مختلف و غیره یاد می گیرند.

طبق گزارش IANS اخیر ، یک برنامه آموزش مغز مبتنی بر رایانه توسط دانشگاه yale تهیه شده است که به بهبود عملکرد دانشجویان در خواندن و ریاضی کمک می کند. در مطالعه‌ای که بیش از 500 دانش‌آموز کلاس دوم ، در ریاضیات و خواندن نمرات پایینی در مدرسه کسب کرده بودند ، آزمونها اجرا شد و بعد از فعال شدن برنامه آموزش مغز در طول سال تحصیلی نسبت به کلاسهای در حال کنترل ، نمره آنها را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

در پایان ، بچه ها به طور جدی درگیر بازی هستند و دائماً مهارت های خود را برای حل این "مسئله ها" به کار می گیرند. پس از توسعه این مهارت ها ، میتوانند در تمام حوزه های دیگر زندگی از آنها استفاده کنند.

دارکوب؛ طرح ملی آموزش کدنویسی به کودکان و نوجوانان